Thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh

KẾ TOÁN THIÊN PHÁT
KẾ TOÁN THIÊN PHÁT

  Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh và những thông tin liên quan đến vấn đề này sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây. Các doanh nghiệp có nhu cầu có thể tham khảo hoặc sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh để tránh xảy ra sai sót trong quá trình thực hiện.

  Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là gì?

  Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh là thủ tục hành chính được doanh nghiệp thực hiện khi doanh nghiệp muốn thay đổi thông tin so với hồ sơ doanh nghiệp đã đăng ký trước đó tại Phòng Đăng ký kinh doanh. 

  Trong suốt quá trình hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh đã được ghi nhận như: tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ,... thì chủ doanh nghiệp cần phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp phải đăng ký hoặc thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất

  Các trường hợp phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ khi được cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh. Do vậy, bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp, doanh nghiệp đều phải tiến hành đăng ký thay đổi theo trình tự, thủ tục quy định.

  Cụ thể, khi có sự thay đổi về các nội dung sau, doanh nghiệp bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:

  • - Thay đổi trụ sở công ty;
  • - Thay đổi người, số lượng người đại diện theo pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chức danh người đại diện;
  • - Thay đổi tên công ty;
  • - Thay đổi ngành nghề kinh doanh (thêm/bớt);
  • - Thay đổi thành viên công ty do chuyển nhượng, các thông tin cá nhân của thành viên công ty;
  • - Thay đổi vốn điều lệ (tăng/giảm);
  • - Thay đổi số điện thoại, Fax, Email, Website (đã đăng ký), …v.v.

  Thay đổi đăng ký doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp cơ bản:

  (1)  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

  (2)  Thông báo thay đổi.

  Kết quả của dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh của hai trường hợp nêu trên là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy xác nhận về việc thay đổi đăng ký doanh nghiệp.

  Các trường hợp không phải làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh

  Doanh nghiệp không cần làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong một vài trường hợp sau đây:

  • Thay đổi thông tin cổ đông trong công ty cổ phần;

  • Thay đổi cổ đông sáng lập (Trừ trường hợp thay đổi cổ đông sáng lập do chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định).

  Hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh

  Trước khi tiến hành thực hiện các bước trong thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ. Tùy thuộc vào nội dung muốn thay đổi mà hồ sơ thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh sẽ có khác biệt:

  Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

  Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sẽ phức tạp hơn so với thay đổi các nội dung khác. Bởi mỗi trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp sẽ cần chuẩn bị một bộ hồ sơ riêng. Nếu không có hiểu biết, chuyên môn rất dễ nhầm lẫn và sai sót. 

  Trường hợp 1: Thay đổi trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát . Hồ sơ bao gồm:

  • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đi:

   • Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Mẫu số 08-MST);

   • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  • Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến:

   • Văn bản đăng ký chuyển địa điểm tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến (Mẫu số 30/ĐK-TCT)

   • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

  Trường hợp 2: Thay đổi trụ sở chính sang  địa điểm khác trong cùng quận, không làm thay đôi cơ quan thuế quản lý thì có thể trực tiếp thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

  Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

  • 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty;

  • 01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính tùy theo loại hình công ty tương ứng;

  • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát ).

  Hồ sơ thay đổi tên công ty

  Trường hợp thay đổi tên công ty cần cung cấp hồ sơ với đầy đủ giấy tờ như sau:

  • 01 Thông báo thay đổi tên công ty;

  • 01 Biên bản họp, Quyết định về việc thay đổi tên doanh nghiệp tùy theo loại hình công ty tương ứng;

  • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát ).

  Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

  Chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

  • 01 Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

  • 01 Biên bản, Quyết định về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tùy theo loại hình công ty tương ứng;

  • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát ).

  Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ

  • 01 Thông báo thay đổi vốn điều lệ theo mẫu quy định;

  • 01 Biên bản, Quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp tùy theo loại hình công ty tương ứng;

  • 01 Danh sách thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh;

  • Các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;

  • 01 Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; 

  • 01 Giấy ủy quyền (nếu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát ).

  Trình tự, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Hà Nội

  Các doanh nghiệp có thể tìm đến dịch vụ thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp uy tín trên thị trường để được hỗ trợ tốt nhất

  Theo Luật Doanh nghiệp 2014, trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định như sau:

  • - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi.
  • - Cơ quan có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo. Trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

  Trình tự, thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh diễn ra như sau:

  Bước 1: Xác nhận nghĩa vụ thuế

  Bước này chỉ áp dụng với doanh nghiệp thay đổi trụ sở chính khác quận, khác tỉnh. Trước khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, công ty cần xác nhận nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế cũ. Sau khi được cơ quan thuế cấp giấy xác nhận, doanh nghiệp tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở mới.  

  Bước 2: Soạn thảo hồ sơ

  Khi sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát, chúng tôi sẽ tư vấn về quy trình, thủ tục pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi. Đồng thời, đội ngũ chuyên viên tại đây sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo bộ hồ sơ và gửi lại cho khách hàng ký duyệt. 

  Nếu khách hàng tự chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh thì nội dung chuẩn bị tương ứng với phần trên đã đề cập. 

  Bước 3: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh 

  • Hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp được nộp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/. Tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

  • Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là các văn bản điện tử có thể định dạng “.doc” hoặc “.docx” hoặc “.pdf”.

  Bước 4: Nhận kết quả thay đổi đăng ký kinh doanh

  Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đồng thời cấp cho doanh nghiệp một trong các giấy tờ pháp lý sau:

  • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

  • Giấy xác nhận thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp.

  Nếu hồ sơ bị từ chối do chưa hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo để công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. 

  Kết quả thay đổi được gửi về doanh nghiệp theo đường bưu chính. Doanh nghiệp nộp lệ phí thay đổi và lệ phí công bố thông tin bằng hình thức chuyển khoản.

  Để việc thực hiện diễn ra theo đúng trình tự, tránh sai sót gây mất thời gian và vướng phải những rắc rối không đáng có, khi có nhu cầu cần thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, các doanh nghiệp thông thường sẽ thuê các đơn vị dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh uy tín.

  Một số vấn đề khác liên quan đến thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

  Khi cần thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, ngoài việc phải tìm hiểu về hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung Giấy phép, doanh nghiệp cũng cần phải lưu ý đến những vấn đề sau:

  Thay đổi con dấu

  Câu hỏi được đặt ra ở đây là khi thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì có cần phải thay đổi con dấu không?

  Theo quy định, doanh nghiệp khi thay đổi đăng ký doanh nghiệp phải thay đổi cả con dấu trong những trường hợp sau:

  - Thay đổi mã số thuế;

  - Thay đổi tên doanh nghiệp;

  - Thay đổi địa chỉ trụ sở khác quận/ huyện, tỉnh/ thành phố (tùy từng trường hợp cụ thể).

  Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

  Để tránh việc bị xử phạt, khi sửa đổi thông tin trên Giấy phép đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. Đây là việc làm bắt buộc, nếu không thực hiện, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt theo luật định.

  Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp sẽ được thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia.

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Kế Toán Thiên Phát

  Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Luật Hà Đô

  Với uy tín, kinh nghiệm trong nhiều năm hoạt động, Công ty Kế Toán Thiên Phát chuyên thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ giúp các doanh nghiệp hoàn thành việc thay đổi Giấy đăng ký kinh doanh nhanh chóng, đúng quy định, đảm bảo không xảy ra sai sót.

  Không chỉ dày dặn kinh nghiệm, chuyên môn cao, am hiểu sâu sắc về pháp luật Việt Nam nói chung và luật doanh nghiệp nói riêng mà Đội ngũ luật sư của chúng tôi còn được khách hàng đánh giá cao bởi sự tận tâm khi thực hiện công việc, luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng mọi lúc, mọi nơi nhằm giúp khách hàng giải quyết triệt để vấn đề của mình.

  Chúng tôi cam kết đảm bảo bảo mật tuyệt đối thông tin khách hàng.

  Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
  Đánh Giá Trung Bình
  0/5
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%
  Hotline: 0911852323
  Zalo Zalo