Luật Kế Toán Hiện Hành

KẾ TOÁN THIÊN PHÁT
KẾ TOÁN THIÊN PHÁT

Luật Kế Toán Hiện Hành

Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập

Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc, độc lập

CÁCH KÊ KHAI THUẾ GTGT CHO CHI NHÁNH HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC, ĐỘC LẬP
Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP,sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Hotline: 0911852323
Zalo Zalo