Luật Kế Toán Hiện Hành

KẾ TOÁN THIÊN PHÁT
KẾ TOÁN THIÊN PHÁT

Luật Kế Toán Hiện Hành

Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC - Xử phạt vi phạm Hóa Đơn

Thông tư 176/2016/TT-BTC ban hành ngày 31/10/2016 hướng dẫn thực hiện một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn tại Nghị định 49/2016/NĐ-CP,sửa đổi, bổ sung Thông tư 10/2014/TT-BTC.
Hotline: 0911852323
Zalo Zalo