Doanh nghiệp tư nhân

KẾ TOÁN THIÊN PHÁT
KẾ TOÁN THIÊN PHÁT

  Thế nào là công ty tư nhân?

  Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

  Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Do là chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp nên doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

  Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

  Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh nghiệp tư nhân khá cao. Họ sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và của cá nhân mình chứ không giới hạn số vốn mà chủ doanh nghiệp đã đầu tư vào doanh nghiệp.

   

  Điều kiện thành lập doanh nghiệp tư nhân

  1. Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.
   2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp.
   3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp.
   4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
   5. Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp.

  Dịch vụ của chúng tôi

  1. Tư vấn miễn phí cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Thành lập công ty tư nhân như:

  • Tư vấn những quy định của pháp luật về việc Thành lập công ty;
  • Tư vấn Mô hình và Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;
  • Tư vấn Phương thức hoạt động và điều hành;
  • Tư vấn pháp lý về Mối quan hệ giữa các chức danh quản lý;
  • Tư vấn Quyền và nghĩa vụ của các thành viên;
  • Tư vấn Tỷ lệ và phương thức góp vốn;
  • Tư vấn Phương án chia lợi nhuận và xử lý nghĩa vụ phát sinh;
  • Tư vấn Các nội dung khác có liên quan.

  Mọi chi tiết cần tìm hiểu thêm , vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc điện thoại tư vấn đến công ty TNHH Kế Toán Thiên Phát 

  SĐT:  028 224 77775     Hotline : 0911 85 2323

  Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
  Đánh Giá Trung Bình
  0/5
  5
  0%
  4
  0%
  3
  0%
  2
  0%
  1
  0%
  Hotline: 0911852323
  Zalo Zalo